Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Heeft agressief gedrag van cliënten invloed op de werkstress van medewerkers?

Agressief gedrag kan grote gevolgen hebben voor zowel de cliënt als zijn omgeving. De spanning en frustratie die een cliënt opbouwt is vooraf niet altijd zichtbaar, zeker als een begeleider de cliënt niet goed kent. We willen weten of er fysiologische veranderingen van hartslag en huidgeleiding in de loop naar agressie van cliënten plaatsvinden en wat hiervan de impact is op de werkstress en burn-out symptomen van medewerkers.
Peter de Looff onderzoekt samen met zijn team of er een verband is tussen agressief gedrag en werkstress. Aan dit onderzoek werken cliënten en medewerkers mee van de vier Borg-instellingen.

Lees meer

Jan van Hoek neemt het stokje over van Jacques Martini

Vandaag, 25 januari 2018, neemt Jacques Martini, voorzitter bestuur, na ruim 6 jaar afscheid van Expertisecentrum De Borg. Naast zijn rol als voorzitter van de Raad van Bestuur van Trajectum was hij ook sinds 2011 voorzitter van het bestuur van De Borg. We bedanken hem voor zijn grote betrokkenheid bij De Borg en de cliënten van de Borginstellingen. Door zijn inzet en deskundigheid heeft hij veel voor De Borg betekend. Vanaf 1 maart 2018 gaat Jacques met pensioen.

Jacques draagt het stokje over aan Jan van Hoek, voorzitter Raad van Bestuur van Ipse de Bruggen. Jan maakt al sinds 2012 deel uit van het bestuur van de Borg en vindt het belangrijk om de lijn van de afgelopen jaren door te trekken.

”De samenwerking in Borgverband betreft landelijk gezien een relatief kleine, maar zeer specifieke groep cliënten, waarbij de gezamenlijke zoektocht naar expertise en bewezen werkzaamheid van de behandeling onze eerste prioriteit is. Dat we deze deskundigheid ook proberen over te dragen en dat we als De Borg onze rol als expertisecentrum verder uitbouwen, is een logische stap voor de komende jaren.” - Jan van Hoek

Vanaf 25 januari bestaat het bestuur van Expertisecentrum De Borg uit Jan van Hoek, Hans de Veen, Floor van Dijk en Marjolein Bolt

De Borg goed vertegenwoordigd bij het Festival Forensische Zorg

Op 23 januari vindt het Festival Forensische Zorg plaats, georganiseerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij zijn aanwezig met een stand. Je bent van harte welkom!
Ook Trajectrum heeft een infostand waar je de laatste uitbreiding kunt bekijken van de module ‘Weet wat je kan, psycho-educatie LVB.’
Gedurende de dag kan je deelnemen aan één van de workshops of talks, gepresenteerd door onderzoekers die aangesloten zijn bij De Borg. 

Lees meer

Nieuwe zorg, nieuwe kans

(F)ACT voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Nieuwe vorm van zorg

De verstandelijk gehandicapten sector heeft een nieuwe vorm van zorg voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags-, psychiatrische en vaak ook verslavingsproblemen: Flexible Assertive Community Treatment (F)ACT. In de GGZ wordt al langere tijd gewerkt met (F)ACT en deze vorm van intensieve ambulante (bemoei)zorg wordt nu ook met succes toegepast in de gehandicaptenzorg. Laura Neijmeijer van Trajectum heeft, samen met De Borg en het Trimbos-instituut, een meerjarenonderzoek gedaan naar de werkzaamheid van (F)ACT LVB-teams. De onderzoeksresultaten stemmen positief!

“Ik ben dankzij de ondersteuning van het (F)ACT-team als persoon sterker geworden en kan beter grenzen stellen” cliënt Henk

Lees meer

Programma eindconferentie (F)ACT LVB 1 november

Eindconferentie 1 november 2017

Forensische (F)ACT: Zaaien en oogsten

'Zaaien en oogsten’ dat is het thema van de eindconferentie op 1 november van het project Forensisch (F)ACT voor cliënten met een LVB en bijkomende complexe problematiek.

Tijdens de conferentie blikken we terug op het implementatieproces en delen we onze successen en aandachtspunten. Ook staan we stil bij de meerwaarde van (F)ACT LVB op basis van de resultaten van het vijfjarig onderzoekstraject. We geven antwoord op vragen zoals: Gaan cliënten beter functioneren? Wordt de samenleving veiliger en neemt de druk op de klinische capaciteit af?

“Ik ben als persoon sterker geworden en kan beter grenzen stellen” cliënt Hans.

De conferentie vindt plaats op 1 november van 13.30 uur tot 17.30 uur in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.

Lees meer

Conferentie Forensisch (F)ACT: ‘Zaaien en oogsten’

‘Zaaien en oogsten’ dat is het thema van de eindconferentie op 1 november van het project Forensisch (F)ACT voor cliënten met een LVB en bijkomende complexe problematiek.

Tijdens de conferentie blikken we terug op het implementatieproces en delen we onze successen en aandachtspunten. Ook staan we stil bij de meerwaarde van (F)ACT LVB op basis van de resultaten van het vijfjarig onderzoekstraject. We geven antwoord op vragen zoals: Gaan cliënten beter functioneren? Wordt de samenleving veiliger en neemt de druk op de klinische capaciteit af?

Een cliënt:“Ik ben als persoon sterker geworden en kan beter grenzen stellen” 

Nieuwe vorm van zorg

Het project Forensische (F)ACT voor LVB is in 2011 van start gegaan. Voor de SGLVG-sector is het (F)ACT model een nieuwe vorm van zorg. Doel van het project was het implementeren van het (F)ACT model voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek binnen de vier Borg-organisaties, maar ook het onderzoeken van de resultaten van deze nieuwe vorm van zorg voor deze doelgroep. Het project werd uitgevoerd door Expertisecentrum De Borg en het Trimbos-instituut en heeft geresulteerd in de oprichting van acht (F)ACT LVB-teams.
Dankzij de financiële ondersteuning van het Ministerie van V&J en later het KFZ kunnen we de resultaten presenteren van dit project.

De conferentie vindt plaats op 1 november 2017 vanaf 13.30 uur en is bedoeld voor o.a. medewerkers en managers van (F)ACT LVB-teams, directies en Raden van bestuur van VG-, GGZ-, Verslavingszorg- en SGLVG-instellingen, koepelorganisaties en beleidsorganen, zorgverzekeraars en financiers.

Het aantal plaatsen is beperkt.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor meer informatie: 030-2256405

Oratie prof. dr. Xavier Moonen

Op woensdagmiddag 5 juli a.s. om 16.00 uur zal prof. dr. Xavier Moonen bij de Universiteit van Amsterdam zijn oratie uitspreken bij het aanvaarden van de Leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen.prof. dr. Xavier Moonen

Voorafgaande aan de oratie is er vanaf 12.00 uur een symposium waarin vanuit wetenschap en praktijk wordt gesproken over de leeropdracht Kennisontwikkeling over jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Informatie over het programma, locatie en aanmelding vindt u HIER.


Voor het symposium wordt u verzocht om zich aan te melden via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Marjet van Baggum nieuwe directeur De Borg

Per 1 juni 2017 treedt Marjet van Baggum aan als directeur bij De Borg, het samenwerkingsverband van de vier door de overheid erkende SGLVG-behandelinstellingen, Altrecht Aventurijn-Wier, Dichterbij-Stevig, Ipse de Bruggen-Middenweg en Trajectum. De behandeling die door de behandelcentra wordt geboden bevindt zich op het snijvlak van verschillende sectoren: VG, GGZ en Justitie. Naast klinische behandeling bieden de instellingen ook diverse vormen van ambulante behandeling. De instellingen delen hun kennis op gebied van diagnostiek, behandeling, wetenschappelijk onderzoek en kennisuitwisseling. Ze doen gezamenlijk onderzoek en werken voortdurend aan het verbeteren van de behandelmethodieken.
Marjet van Baggum

Marjet gaat leiding geven aan de organisatie van De Borg en het bureau in Den Dolder. Zij volgt Adri Benschop op, die per 31 mei 2017 met pensioen gaat.

Zelf zegt zij over haar overstap: Sinds 1997 ben ik actief in de gezondheidszorg, waar ik in heel diverse functies ervaring heb opgedaan ,bijvoorbeeld als programmamanager zorginnovatie bij een zorgverzekeraar, als interim manager bij de GGZ, en als manager Langdurige zorg bij de NZa.  In die laatste functie heb ik gemerkt hoe lastig het is om een complexe groep als de SGLVG in een systeem te passen, en dat heeft me geraakt. Dat is de reden waarom ik de overstap naar De Borg met veel enthousiasme maak.

Het bestuur hoopt met haar komst de  bijzondere positie die De Borg heeft in dit marktsegment de komende jaren verder te kunnen versterken en uitbouwen. 
Voor meer informatie: www.de-borg.nl

Jacques Martini, voorzitter bestuur De Borg
Contactpersoon: Carolien Tiethoff, managementassistent de Borg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afscheid Adri Benschop

Per 1 juni 2017 neemt Adri Benschop afscheid als manager van Expertisecentrum SGLVG De Borg. Hij gaat dan genieten van zijn welverdiende pensioen. adri benschop

Ruim 5½ jaar heeft hij zich ingezet om met elkaar, in het samenwerkingsverband van Aventurijn-Wier, Trajectum, Ipse de Bruggen-Middenweg en Dichterbij-Stevig, de krachten te bundelen voor het bieden van een goede behandeling aan mensen die aan de rand staan van de samenleving.
Per 1 juni draagt hij het stokje over aan Marjet van Baggum.

Namens het bestuur en de collega’s van De Borg nodig ik u van harte uit om Adri te bedanken en kennis te maken met zijn opvolgster op:Datum:             woensdag 31 mei 2017
Tijd:                 16.00 uur tot 18.00 uur 
Locatie:            Bureau De Borg, gebouw Antonia
Adres:              Eikenpage 4, 3734 AC Den Dolder

Noteert u nu alvast de datum. Wij hopen dat u deze in uw agenda kunt vrijmaken.

Jacques Martini, voorzitter bestuur De Borg
Contactpersoon: Carolien Tiethoff, managementassistent de Borg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Frank Holtman onverwacht overleden (56)

Met verbijstering en ongeloof hebben wij kennis genomen van het onverwachte en tragische overlijden op 24 maart j.l. van Frank Holtman, voorzitter van de Raad van Bestuur van Dichterbij. Frank was 56 jaar.

Frank HoltmanBinnen Dichterbij stond hij bekend als een drijvende kracht en een gepassioneerd bestuurder. Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor STEVIG, de specialistische en forensische SGLVG-zorg van Dichterbij, was hij sinds 2012 bestuurslid van De Borg.

Wij hebben Frank leren kennen als een actief en betrokken collega die zich sterk maakte om met elkaar in Borgverband ook voor deze groep forensische cliënten een goede behandeling te realiseren. Hij was actief op het gebied van kwaliteit en onderzoek.
Wij hebben hem ervaren als een prettig en meelevend bestuurder. Wij zullen hem missen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en familie. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Op zaterdagmiddag 1 april zal afscheid worden genomen van Frank. Nadere informatie volgt via www.dichterbij.nl (rubriek ‘nieuws’)

Bestuur, directie en medewerkers Expertisecentrum SGLVG De Borg
Den Dolder, 27 maart 2017

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405