Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Marjet van Baggum nieuwe directeur De Borg

Per 1 juni 2017 treedt Marjet van Baggum aan als directeur bij De Borg, het samenwerkingsverband van de vier door de overheid erkende SGLVG-behandelinstellingen, Altrecht Aventurijn-Wier, Dichterbij-Stevig, Ipse de Bruggen-Middenweg en Trajectum. De behandeling die door de behandelcentra wordt geboden bevindt zich op het snijvlak van verschillende sectoren: VG, GGZ en Justitie. Naast klinische behandeling bieden de instellingen ook diverse vormen van ambulante behandeling. De instellingen delen hun kennis op gebied van diagnostiek, behandeling, wetenschappelijk onderzoek en kennisuitwisseling. Ze doen gezamenlijk onderzoek en werken voortdurend aan het verbeteren van de behandelmethodieken.
Marjet van Baggum

Marjet gaat leiding geven aan de organisatie van De Borg en het bureau in Den Dolder. Zij volgt Adri Benschop op, die per 31 mei 2017 met pensioen gaat.

Zelf zegt zij over haar overstap: Sinds 1997 ben ik actief in de gezondheidszorg, waar ik in heel diverse functies ervaring heb opgedaan ,bijvoorbeeld als programmamanager zorginnovatie bij een zorgverzekeraar, als interim manager bij de GGZ, en als manager Langdurige zorg bij de NZa.  In die laatste functie heb ik gemerkt hoe lastig het is om een complexe groep als de SGLVG in een systeem te passen, en dat heeft me geraakt. Dat is de reden waarom ik de overstap naar De Borg met veel enthousiasme maak.

Het bestuur hoopt met haar komst de  bijzondere positie die De Borg heeft in dit marktsegment de komende jaren verder te kunnen versterken en uitbouwen. 
Voor meer informatie: www.de-borg.nl

Jacques Martini, voorzitter bestuur De Borg
Contactpersoon: Carolien Tiethoff, managementassistent de Borg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afscheid Adri Benschop

Per 1 juni 2017 neemt Adri Benschop afscheid als manager van Expertisecentrum SGLVG De Borg. Hij gaat dan genieten van zijn welverdiende pensioen. adri benschop

Ruim 5½ jaar heeft hij zich ingezet om met elkaar, in het samenwerkingsverband van Aventurijn-Wier, Trajectum, Ipse de Bruggen-Middenweg en Dichterbij-Stevig, de krachten te bundelen voor het bieden van een goede behandeling aan mensen die aan de rand staan van de samenleving.
Per 1 juni draagt hij het stokje over aan Marjet van Baggum.

Namens het bestuur en de collega’s van De Borg nodig ik u van harte uit om Adri te bedanken en kennis te maken met zijn opvolgster op:Datum:             woensdag 31 mei 2017
Tijd:                 16.00 uur tot 18.00 uur 
Locatie:            Bureau De Borg, gebouw Antonia
Adres:              Eikenpage 4, 3734 AC Den Dolder

Noteert u nu alvast de datum. Wij hopen dat u deze in uw agenda kunt vrijmaken.

Jacques Martini, voorzitter bestuur De Borg
Contactpersoon: Carolien Tiethoff, managementassistent de Borg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Frank Holtman onverwacht overleden (56)

Met verbijstering en ongeloof hebben wij kennis genomen van het onverwachte en tragische overlijden op 24 maart j.l. van Frank Holtman, voorzitter van de Raad van Bestuur van Dichterbij. Frank was 56 jaar.

Frank HoltmanBinnen Dichterbij stond hij bekend als een drijvende kracht en een gepassioneerd bestuurder. Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor STEVIG, de specialistische en forensische SGLVG-zorg van Dichterbij, was hij sinds 2012 bestuurslid van De Borg.

Wij hebben Frank leren kennen als een actief en betrokken collega die zich sterk maakte om met elkaar in Borgverband ook voor deze groep forensische cliënten een goede behandeling te realiseren. Hij was actief op het gebied van kwaliteit en onderzoek.
Wij hebben hem ervaren als een prettig en meelevend bestuurder. Wij zullen hem missen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en familie. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Op zaterdagmiddag 1 april zal afscheid worden genomen van Frank. Nadere informatie volgt via www.dichterbij.nl (rubriek ‘nieuws’)

Bestuur, directie en medewerkers Expertisecentrum SGLVG De Borg
Den Dolder, 27 maart 2017

Trajectum gecertificeerd voor FACT-LVB!

Heugelijk nieuws. Het (F)ACT-team Zwolle van Trajectum is in maart officieel gecertificeerd als FACT-team! Van een ACT-team is het doorgegroeid naar een FACT team en heeft via het CCAF nu ook het officiële keurmerk FACT (Forensic Assertive Community Treatment) ontvangen. Dit keurmerk onderstreept dat het team een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg biedt. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van dit team. Een mooie prestatie en ontwikkeling binnen de zorg aan LVB-cliënten!

Wilt u meer weten over FACT, kijkt u dan even op de pagina Forensisch (F)ACT onder het kopje Behandeling op deze website. Daar vindt u ook de links naar de diverse behandelcentra van De Borg.

Wetsvoorstel verplichte GGZ aangenomen!

Op 14 februari j.l. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Verplichte GGZ (Wvggz) aangenomen. Er zijn twee belangrijk amendementen ingediend die ook te maken hebben met de Wet Zorg en Dwang (Wzd):

  • Er komt een Wzd-arts die moet toezien op de onvrijwillige zorg, vergelijkbaar met bevoegdheid van de Bopz-arts in de huidige Bopz.
  • Er komt de mogelijkheid van een voorwaardelijke machtiging voor jongeren tussen 18 en 23 jaar. Dat wil zeggen dat als de jongere zich niet aan de afspraken houdt hij door de rechter gedwongen kan worden opgenomen. Vanuit De Borg hebben we ervoor gepleit deze leeftijdsgrens te laten vervallen. Dat heeft het niet gehaald. Maar het is goed dat deze beschermingsmaatregel er nu is voor deze doelgroep.

Het wetsvoorstel Wvggz gaat nu naar de Eerste Kamer, die heeft aangegeven deze wet in samenhang met de Wzd en de wet forensische zorg (Wfz) te willen behandelen.

Vrije callronde KFZ gestart!

Op maandag 13 februari is de vrije callronde van KFZ gestart! Elke professional binnen het forensische werkveld krijgt hiermee de kans om namens hun zorginstelling een projectvoorstel in te dienen bij het Programma Kwaliteit Forensische Zorg, zonder restricties op het onderwerp.

In bijgaand overzicht kunt u lezen hoe de Programmacommissie van KFZ de voorstellen zal beoordelen, welke eisen er worden gesteld en welke uitsluitingscriteria er zijn. Heeft u nog aanvullende vragen? Stel ze dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via KNAPP.

De deadline voor het indienen van het eerste projectvoorstel is vastgesteld op maandag 27 maart, zes weken na de start.

Ipse de Bruggen-Middenweg gecertificeerd voor FACT-LVB!

Heugelijk nieuws. Per 21 december 2016 is het team van behandelcentrum Middenweg van Ipse de Bruggen officieel gecertificeerd als FACT-team voor LVB! Het team heeft met succes de CCAF audit voor Flexibele ACT doorstaan. De ACT behandeling richt zich op zorgmijders. Doel is hen op een veilige manier laten participeren in de maatschappij.
ACT staat voor Active Community Treatment en wordt ook wel bemoeizorg genoemd. De doelgroep is door verschillende oorzaken de grip op het leven kwijtgeraakt en is niet meer in staat zelf hulp te vragen. Meestal uit dit zich in grensoverschrijdend gedrag zoals het plegen van delicten en het veroorzaken van overlast in de buurt.  Vaak zit de gemeente met het handen in het haar over deze moeilijk te bereiken groep. Een deel van deze groep heeft een lichte verstandelijke beperking (LVB). Dan is een specifieke behandelaanpak noodzakelijk en komt het ACT-team van Ipse de Bruggen in actie. Deze kwetsbare, vaak zorgmijdende groep wordt met reguliere zorg niet bereikt. Ook sluit de bejegening en begeleiding vanuit de GGZ vaak onvoldoende aan bij kenmerken van LVB.

Ipse de Bruggen behandelt de cliënt en in samenwerking met andere betrokken instanties wordt gezocht naar een oplossing. Laagdrempelig en waar mogelijk op plekken waar de cliënt zich bevindt. Dit alles met als doel de cliënt op een veilige, verantwoorde manier laten participeren in de maatschappij.

Wilt u meer weten over FACT, kijkt u dan even op de pagina Forensisch (F)ACT onder het kopje Behandeling op deze website. Daar vindt u ook de links naar de diverse behandelcentra van De Borg.

De Borg Nieuwsbrief nr.16

Klik HIER voor Nieuwsbrief Nr.16 van De Borg.

Parels Cyclus 2 Kwaliteitsnetwerk De Borg

Op 8 december j.l.  is tijdens de jaarlijkse Borgmiddag in Zeist het rapport gepresenteerd van de tweede cyclus van het Kwaliteitsnetwerk van De Borg.Netwerk De Borg RGB

Een jaar lang hebben medewerkers van De Borginstellingen bij elkaar in de keuken gekeken rond het thema cliëntgerichtheid en cliëntparticipatie. Tijdens deze inspirerende bijeenkomst sprak één van de cliënten als ervaringsdeskundige, was er een workshop van Wick van der Vaart van het Instituut voor Interventiekunde over waarderend onderzoek en werden er een aantal sessies gehouden met medewerkers van de verschillende instellingen over:

- Borging van transfer en integratie behandelprogramma's

- In- door- en uitstroom met de huidige financiële uitdagingen

- Betrekken van het sociaal netwerk

- Zelforganisatie en teamverantwoordelijkheid

Opnieuw zijn er tijdens deze tweede cyclus oesters gekraakt en zijn er parels gevonden. Wilt u er meer over weten? Het rapport van het Kwaliteitsnetwerk is HIER te downloaden.

Inmiddels is besloten om het komend jaar door te gaan met cyclus 3. Voorbereidingen zijn samen met het EFP, die dit project faciliteert, inmiddels in gang gezet.

DSC 7043 1

       DSC 7105 2      DSC 7106 2                                    

E-module Weet wat je kan

Na het succes van de Module Weet wat je Kan is er sinds kort ook een E-module van de methode beschikbaar. Over de module zelf kunt u lezen op onze pagina Onderzoek.Weet wat je kan

Op deze manier kunnen cliënten en hun naasten ook online meer te weten komen over LVB, en wat het betekent om met een LVB te leven. De E-module is ontwikkeld door Trajectum, Transfore en Minddistrict en mogelijk gemaakt met behulp van financiële middelen van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). De programmacommissie KFZ heeft de module onlangs inhoudelijk beoordeeld. Zij gaven aan zeer positief te zijn over de module en er erg trots op te zijn. Wilt u er meer over weten kijk dan op www.kfz.nl

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de auteur: 
Marsja Mulder, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405