Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Trajectum gecertificeerd voor FACT-LVB!

Heugelijk nieuws. Het (F)ACT-team Zwolle van Trajectum is in maart officieel gecertificeerd als FACT-team! Van een ACT-team is het doorgegroeid naar een FACT team en heeft via het CCAF nu ook het officiële keurmerk FACT (Forensic Assertive Community Treatment) ontvangen. Dit keurmerk onderstreept dat het team een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg biedt. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van dit team. Een mooie prestatie en ontwikkeling binnen de zorg aan LVB-cliënten!

Wilt u meer weten over FACT, kijkt u dan even op de pagina Forensisch (F)ACT onder het kopje Behandeling op deze website. Daar vindt u ook de links naar de diverse behandelcentra van De Borg.

Wetsvoorstel verplichte GGZ aangenomen!

Op 14 februari j.l. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Verplichte GGZ (Wvggz) aangenomen. Er zijn twee belangrijk amendementen ingediend die ook te maken hebben met de Wet Zorg en Dwang (Wzd):

  • Er komt een Wzd-arts die moet toezien op de onvrijwillige zorg, vergelijkbaar met bevoegdheid van de Bopz-arts in de huidige Bopz.
  • Er komt de mogelijkheid van een voorwaardelijke machtiging voor jongeren tussen 18 en 23 jaar. Dat wil zeggen dat als de jongere zich niet aan de afspraken houdt hij door de rechter gedwongen kan worden opgenomen. Vanuit De Borg hebben we ervoor gepleit deze leeftijdsgrens te laten vervallen. Dat heeft het niet gehaald. Maar het is goed dat deze beschermingsmaatregel er nu is voor deze doelgroep.

Het wetsvoorstel Wvggz gaat nu naar de Eerste Kamer, die heeft aangegeven deze wet in samenhang met de Wzd en de wet forensische zorg (Wfz) te willen behandelen.

Vrije callronde KFZ gestart!

Op maandag 13 februari is de vrije callronde van KFZ gestart! Elke professional binnen het forensische werkveld krijgt hiermee de kans om namens hun zorginstelling een projectvoorstel in te dienen bij het Programma Kwaliteit Forensische Zorg, zonder restricties op het onderwerp.

In bijgaand overzicht kunt u lezen hoe de Programmacommissie van KFZ de voorstellen zal beoordelen, welke eisen er worden gesteld en welke uitsluitingscriteria er zijn. Heeft u nog aanvullende vragen? Stel ze dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via KNAPP.

De deadline voor het indienen van het eerste projectvoorstel is vastgesteld op maandag 27 maart, zes weken na de start.

Ipse de Bruggen-Middenweg gecertificeerd voor FACT-LVB!

Heugelijk nieuws. Per 21 december 2016 is het team van behandelcentrum Middenweg van Ipse de Bruggen officieel gecertificeerd als FACT-team voor LVB! Het team heeft met succes de CCAF audit voor Flexibele ACT doorstaan. De ACT behandeling richt zich op zorgmijders. Doel is hen op een veilige manier laten participeren in de maatschappij.
ACT staat voor Active Community Treatment en wordt ook wel bemoeizorg genoemd. De doelgroep is door verschillende oorzaken de grip op het leven kwijtgeraakt en is niet meer in staat zelf hulp te vragen. Meestal uit dit zich in grensoverschrijdend gedrag zoals het plegen van delicten en het veroorzaken van overlast in de buurt.  Vaak zit de gemeente met het handen in het haar over deze moeilijk te bereiken groep. Een deel van deze groep heeft een lichte verstandelijke beperking (LVB). Dan is een specifieke behandelaanpak noodzakelijk en komt het ACT-team van Ipse de Bruggen in actie. Deze kwetsbare, vaak zorgmijdende groep wordt met reguliere zorg niet bereikt. Ook sluit de bejegening en begeleiding vanuit de GGZ vaak onvoldoende aan bij kenmerken van LVB.

Ipse de Bruggen behandelt de cliënt en in samenwerking met andere betrokken instanties wordt gezocht naar een oplossing. Laagdrempelig en waar mogelijk op plekken waar de cliënt zich bevindt. Dit alles met als doel de cliënt op een veilige, verantwoorde manier laten participeren in de maatschappij.

Wilt u meer weten over FACT, kijkt u dan even op de pagina Forensisch (F)ACT onder het kopje Behandeling op deze website. Daar vindt u ook de links naar de diverse behandelcentra van De Borg.

De Borg Nieuwsbrief nr.16

Klik HIER voor Nieuwsbrief Nr.16 van De Borg.

Parels Cyclus 2 Kwaliteitsnetwerk De Borg

Op 8 december j.l.  is tijdens de jaarlijkse Borgmiddag in Zeist het rapport gepresenteerd van de tweede cyclus van het Kwaliteitsnetwerk van De Borg.Netwerk De Borg RGB

Een jaar lang hebben medewerkers van De Borginstellingen bij elkaar in de keuken gekeken rond het thema cliëntgerichtheid en cliëntparticipatie. Tijdens deze inspirerende bijeenkomst sprak één van de cliënten als ervaringsdeskundige, was er een workshop van Wick van der Vaart van het Instituut voor Interventiekunde over waarderend onderzoek en werden er een aantal sessies gehouden met medewerkers van de verschillende instellingen over:

- Borging van transfer en integratie behandelprogramma's

- In- door- en uitstroom met de huidige financiële uitdagingen

- Betrekken van het sociaal netwerk

- Zelforganisatie en teamverantwoordelijkheid

Opnieuw zijn er tijdens deze tweede cyclus oesters gekraakt en zijn er parels gevonden. Wilt u er meer over weten? Het rapport van het Kwaliteitsnetwerk is HIER te downloaden.

Inmiddels is besloten om het komend jaar door te gaan met cyclus 3. Voorbereidingen zijn samen met het EFP, die dit project faciliteert, inmiddels in gang gezet.

DSC 7043 1

       DSC 7105 2      DSC 7106 2                                    

E-module Weet wat je kan

Na het succes van de Module Weet wat je Kan is er sinds kort ook een E-module van de methode beschikbaar. Over de module zelf kunt u lezen op onze pagina Onderzoek.Weet wat je kan

Op deze manier kunnen cliënten en hun naasten ook online meer te weten komen over LVB, en wat het betekent om met een LVB te leven. De E-module is ontwikkeld door Trajectum, Transfore en Minddistrict en mogelijk gemaakt met behulp van financiële middelen van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). De programmacommissie KFZ heeft de module onlangs inhoudelijk beoordeeld. Zij gaven aan zeer positief te zijn over de module en er erg trots op te zijn. Wilt u er meer over weten kijk dan op www.kfz.nl

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de auteur: 
Marsja Mulder, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelden Congres Met Het Oog op Behandeling 4

logo oog 4 regel

 

 

 

Op donderdag 16 maart 2017 vindt in Amersfoort de 4e editie van het congres Met het oog op behandeling plaats. Dit is een gezamenlijk initiatief van De Borg, VOBC en het Landelijk Kenniscentrum LVB.

In het ochtendprogramma worden gedrag en de zorg/behandeling door gerenommeerde sprekers benaderd vanuit drie invalshoeken: het brein - het sociaal domein - zorgvernieuwing. Vanuit deze invalshoeken worden mensen met een LVB en hun gedrag in een nieuwe context en verrassend perspectief geplaatst.

In het middaggedeelte vinden in 2 rondes in totaal 12 workshops plaats. Hierin worden door organisaties die aangesloten zijn bij De Borg en/of het Landelijk Kenniscentrum LVB de laatste ontwikkelingen op het gebied van interventies en de daarbij behorende onderzoeksresultaten gepresenteerd.

De inhoud van de inleidingen en de workshops worden ook nu weer voor de deelnemers samengevat in een congresboek dat deze keer in digitale vorm zal verschijnen. Door deelname aan dit congres krijgt u nieuwe inzichten en een kennis-update van behandeling van en hulpverlening aan mensen met een LVB en bijkomend probleemgedrag.

Meer informatie over het congres zelf, kunt u lezen in DEZE FLYER.

Betaling geschiedt vooraf door middel van een factuur.

Meer informatie over de workshops zelf volgt in januari/februari. Degenen die zich voor die tijd al hebben aangemeld, ontvangen dan een e-mail om hun voorkeuren op te geven.

Aanmelden voor deelname aan het congres kan vanaf nu, via DEZE LINK.

Nieuwe website is in de lucht!

Hij is er! De nieuwe website van De Borg, in een nieuw jasje. Zie: www.deborg.nl

Hij is wat "eigentijdser" geworden, dynamischer, met nieuwe foto's. Nieuw op de website is de agenda waarin we relevante activiteiten een plekje gaan geven. Heeft u een voorstel voor een agenda-item, laat het weten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kwaliteitsnetwerk fase 2

Maak je profiel aan op KNAPP

De eerste cyclus van het Kwaliteitsnetwerk De Borg is afgerond. Met ontzettend veel enthousiasme hebben de vier Borg-instellingen bij elkaar in de keuken gekeken. Dit jaar start cyclus 2. 

Werk jij als (forensisch werkende) professional mee aan het Kwaliteitsnetwerk, volg dan alle nieuws via KNAPP. Ga naar www.knapp-efp.nl en maak je profiel aan! Daarna kun je inloggen op het online netwerk van De Borg.

Lees meer

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405