Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Ambulante Behandeling

Heeft uw cliënt vanwege zijn complexe SGLVG-problematiek steeds complexere problemen? Vermindert zijn vermogen om zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij en kan zijn netwerk hem steeds minder ondersteunen? Dan is gespecialiseerde ambulante hulpverlening mogelijk. 

Alle bij De Borg aangesloten instellingen bieden ambulante behandeling. Bij de cliënt thuis, op het werk of bij vrije tijdsbesteding . De cliënt voert gesprekken met de hulpverlener een dagprogramma, trainingen of therapieën. De behandeling is gespecialiseerd; diverse specialisten werken samen. Een standaard kernteam bestaat uit een gedragsdeskundige, psychiater, en een casemanager. De hulpverlening ligt op het snijvlak van Verstandelijk gehandicapenzorgr, Geestelijke gezondheidszorg en Forensische zorg.

Wat te bereiken met ambulante behandeling?

 • Gevolgen van psychiatrische, sociale en gedragsproblemen verminderen en zo mogelijk  opheffen.
 • Vergroten van de vaardigheden van een cliënt (zelfredzaamheid, verstandelijke en sociale vaardigheden).
 • Verbeteren van begeleiding van de cliënt door mensen in zijn omgeving. 

Waarom ambulante behandeling?

 • Om opname in een behandelkliniek te voorkomen.
 • Als overbrugging tot de cliënt in een kliniek terecht kan.
 • Als nazorg om de terugkeer in de samenleving in te bevorderen.

Indicatiecriteria:

 • De cliënt is 18 jaar of ouder (bij uitzondering vanaf 16 jaar).
 • De cliënt heeft een IQ tussen 50 en 85.
 • Er is behandelperspectief.
 • De cliënt heeft meerdere aandoeningen en/of stoornissen.
 • Het netwerk van de cliënt weet niet meer hoe om te gaan met de cliënt en zijn problematiek.
 • Eerdere behandeltrajecten hebben geen of onvoldoende resultaat gehad.
 • De cliënt is gemotiveerd om gedrag te leren veranderen en wil samenwerken met het behandelteam.
Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405