Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Omgaan met middelen en verslaving

 

Zeker de helft van de cliëntenpopulatie van De Borg gebruikt(e) verslavende middelen voor en/of tijdens delict- of probleemgedrag.

Tijdens de behandeling in één van de behandelcentra kunnen cliënten een training volgen die afgestemd is op het ontwikkelingsniveau van deelnemer. De trainingen worden in groepsverband gegeven, maar kunnen ook individueel gevolgd worden. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij (enigszins) gemotiveerd is om de training te volgen en erkent dat hij heeft gebruikt en dat hij in de problemen is geraakt. Er zijn verschillende behandelmodulen beschikbaar: "Het Begin"(Motivatietraining), "Mijn Gebruik", "Vaardingheidstraining Omgaan met middelengebruik en verslaving" en "Terugvalpreventie".
Voor cliënten waarbij (nog) geen sprake is van riskant of problematisch gebruik is een voorlichtingstraining ontwikkeld.

"Verslaving is een tot chroniciteit neigende, recidiverende hersenaandoening, die kan leiden tot blijvende veranderingen in de hersenen en zijn ontstaan en instandhouding vindt in een ongunstige combinatie van biologische, psychische en sociale factoren."

Dat is de visie van het Borgprogramma "Verslaving". Deze visie is richtinggevend voor de opzet van de behandeling binnen de Borginstellingen. Deze visie:

  • erkent dat het ontstaan en voortbestaan van verslaving afhankelijk is van meerdere factoren en complex is. Daarom is de behandeling allereerst gericht op het verkrijgen van evenwicht, zodat de deelnemer op relatief stabiele wijze kan functioneren.
  • stelt dat verslaving schadelijk is en mogelijk blijvende gevolgen heeft voor iemands mogelijkheden. In de behandeling wordt onderzocht in hoeverre iemand blijvende hersenschade heeft opgelopen.
  • maakt dat terugval in gebruik wordt gezien als reëel en geaccepteerd onderdeel van het behandelproces.

Ge-zonder leven

Trajectum heeft de verslavingsmodule vertaald naar het Programma "Ge-zonder-leven". Klik op onderstaande items voor meer informatie over de trainingen.

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Maria Trentelman, programmaleider van de werkgroep Verslaving van De Borg.
Voor vragen over het gebruik van het programma kunt u contact opnemen met Adri Benschop, manager De Borg en/of Christien Rippen, hoofd Kenniscentrum van Trajectum. Of kijk op www.trajectum.info

Sterker dan de Kick

Dichterbij heeft de verslavingsmodule vertaald naar de training 'Sterker dan de Kick’. Deze training is gebaseerd op de behandelmodule van De Borg: ‘Omgaan met middelen en verslaving’ en de Libermanmodule ‘Trainingsmodule omgaan met verslaving’ (Roberts, Shaner , Eckman, 1999). Sterker dan de Kick is een individuele training voor die gebruikt kan worden bij middelenverslaving en bij excessief gebruik van games en internet. De module is inmiddels gecertificeerd door Vilans .

Kijk voor meer informatie op http://www.sterkerdandekick.nl/

 

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405