Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Kwaliteitsinstrumenten

De instellingen van De Borg werken structureel aan verbetering van de kwaliteit van de behandeling.  Jaarlijks wordt aan instanties, verzekeraars, overheden etc. op meerdere manieren verantwoording afgelegd via landelijk afgesproken kwaliteitsinstrumenten. 

  1. Kwaliteitskader VGN. De afgelopen jaren hebben de instellingen actief geparticipeerd in het aanleveren van gegevens in het kader van de pijlers 1 (kerngegevens op organisatieniveau) en 2A (kerngegevens op cliëntniveau) van het Kwaliteitskader van de VGN. Uit de waaier van instrumenten is een keuze gemaakt voor het aanleveren van gegevens voor pijler 2B (kerngegevens cliëntervaringen).

  2. Vanuit De Borg (Trajectum) is in 2016 actief meegewerkt aan het project Vernieuwing Kwaliteitskader van de VGN waarmee wordt beoogd het registreren van kwaliteit niet alleen te laten bestaan uit het invullen van vragenlijsten, maar uit het daadwerkelijk in beeld brengen van cliëntervaringen en het creëren van meer kwaliteitsbewustzijn. Dit Vernieuwde kwaliteitskader is in december 2016 door de VGN aangeboden aan de Tweede Kamer en daar met enthousiasme ontvangen. Zie ook de site van de VGN.

  3. Voor de forensische cliënten leggen de instellingen jaarlijks verantwoording af aan het Ministerie van veiligheid en Justitie via de Kernset prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie voor de forensische geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg (FGGZ/VZ) en zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Jaarlijks wordt daar door de Directie Forensische Zorg een landelijk overzicht gepubliceerd. In het kader van de Meerjarenovereenkomst van de Directie Justitiële Instellingen met het veld is afgesproken dat deze gegevens vanaf 2017 worden aangeleverd via de Stichting Benchmark GGZ.
Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405