Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Miljoenennota 2014

De Miljoenennota van dit jaar bevatte weinig verrassingen.

De door koning Willem Alexander en het kabinet gepresenteerde plannen komen overeen met de plannen uit het Regeerakkoord, het gesloten Zorgakkoord, het bestuurlijk Akkoord met de GGZ en de Meerjarenafspraken met Justitie.

Het komt neer op de al eerder aangekondigde hervorming van de langdurige zorg en overheveling van delen van de AWBZ naar de WMO, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet, met een grote rol voor de gemeenten. De VGN wijst onder meer op de gevolgen van de bezuinigingen voor de zorg en op de gevolgen van de extramuralisering voor het vastgoed. In een reactie schrijft de VGN dat de gehandicaptensector ongemeen hard wordt getroffen door dit kabinetsbeleid.

In het Bestuurlijk akkoord met de GGZ is onlangs een groeiruimte afgesproken van anderhalf procent. Justitie zet in op afname van de TBS-capaciteit maar heeft ruimte voor uitbreiding van de ambulante forensische zorg.

Over de omvorming van de AWBZ tot een kern-AWBZ en wat dit betekent voor de specialistische behandelzorg zoals de Borginstellingen bieden is in de stukken nog niets te lezen.

Meer over de reactie van de VGN en de GGZ vindt u op de websites van deze organisaties. U kunt de Miljoenennota, de begrotingen van de verschillende departementen en de Macro-Economische Verkenningen (MEV) vinden via de volgende link:

 
 
Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405