Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Promotie Linda Zijlmans

Linda Zijlmans is op 6 juni 2014 om 14.00 uur gepromoveerd aan Tilburg University op haar proefschrift over factoren die van invloed zijn op het gedrag van begeleiders en cliënten en de effectiviteit van de training Begeleiders in Beeld.

Begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen kunnen in het omgaan met deze gedragsproblemen negatieve emoties en stress ervaren. Deze emoties kunnen van negatieve invloed zijn op het handelen van begeleiders en dus op de interactie tussen begeleider en cliënt. Daarnaast kunnen gevoelens van stress tot burn-out en ziekteverzuim leiden. Deze verschijnselen verklaren de groeiende behoefte aan bewezen effectieve interventies om de kwaliteit van de zorg geleverd door begeleiders te optimaliseren. 

Begeleiders in Beeld is een training die ontwikkeld is binnen het onderzoeksconsortium COPING LVB; een samenwerking tussen onder andere Tilburg University, Universiteit Utrecht, de Borg en de VOBC. De training richt zich op emotionele intelligentie van begeleiders en interactie tussen begeleiders en cliënten. Met name zelfreflectie en feedback staan centraal tijdens de training. 

De afgelopen 5 jaar is door Linda Zijlmans intensief promotieonderzoek gedaan naar de effecten van de training. De resultaten van het onderzoek laten zien dat Begeleiders in Beeld een positief effect heeft op de emotionele intelligentie van begeleiders. Daarnaast gaan begeleiders die getraind zijn, na
afloop van de training op een adequatere manier met stress om en zijn ze beter in staat om af te stemmen op en aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt dan voor de training. 

Linda Zijlmans

Linda Zijlmans is op 6 juni 2014 om 14.00 uur gepromoveerd aan Tilburg University op haar proefschrift over factoren die van invloed zijn op het gedrag van begeleiders en cliënten en de effectiviteit van de training Begeleiders in Beeld. De titel van het proefschrift is Knowing me, knowing you: On staff supporting people with intellectual disabilities and challenging behaviour. Promotoren
waren Prof. dr. Petri Embregts, Prof. dr. Anna Bosman en Prof. dr. Jan Derksen.
Dr. Linda Gerits is copromotor. 

Inmiddels wordt er gewerkt aan de implementatie van Begeleiders in Beeld binnen zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Dit wordt gedaan vanuit STEVIG Dichterbij (onderdeel van De Borg) in samenwerking met de VOBC/Landelijk Kenniscentrum LVB en De Borg.
Daarnaast blijft er effectonderzoek aan de training gekoppeld. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Linda Zijlmans i.s.m. prof. dr. Petri Embregts vanuit de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (Tranzo). 

Voor meer informatie: www.begeleidersinbeeld.nl

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405