Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

(F)ACT-team LVB Ipse de Bruggen van start

In het voorjaar van 2014 is het Forensische (F)ACT-team LVB van Ipse de Bruggen gestart. Het team biedt behandeling, begeleiding en rehabilitatie aan volwassenen met een lichte verstandelijke beperking, bijkomende psychiatrische problemen en complexe problematiek.

Het team biedt intensieve, ambulante behandeling waarbij zij multidisciplinair en outreachend werken. De behandeling is afgestemd op het het begripsniveau van de cliënten. Daarmee onderscheiden zij zich van (F)ACT-teams die zich vooral richten op mensen met (complexe) psychiatrische problemen zónder verstandelijke beperking. Het forensisch (F)ACT-team LVB team van Ipse de Bruggen is één van de vier teams die in Borg-verband opereren.

 FACT team Ipse de Bruggen2

F(Functie) ACT ( Assertive Community Treatment) bestaat al langer en werd vooral vanuit de GGZ aangeboden. Deze intensieve, multidisciplinaire, outreachende en langdurige behandeling is er
voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in combinatie met problematiek op andere
levensgebieden. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt binnen De Borg de forensische (F)ACT-methode ontwikkeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en forensische problematiek. De Borginstellingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de behandeling .
Hiervoor zijn speciale (F)ACT-teams in het leven geroepen.

De forensische (F)ACT-teams LVB werken verspreid over heel Nederland. Wilt u in contact komen met de teams voor hulp of informatie? Kijk dan op de websites:

www.altrecht.nl (http://www.altrecht.nl/ggz/52919/Wier)

www.ipsedebruggen.nl (http://www.ipsedebruggen.nl/templates/templates/mercury.asp?page_id=1909)

www.stevig.nl (http://www.stevig.nu/)

www.trajectum.nl (http://www.trajectum.info/verwijzers/)

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405