Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Wetsvoorstel verplichte GGZ aangenomen!

Op 14 februari j.l. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Verplichte GGZ (Wvggz) aangenomen. Er zijn twee belangrijk amendementen ingediend die ook te maken hebben met de Wet Zorg en Dwang (Wzd):

  • Er komt een Wzd-arts die moet toezien op de onvrijwillige zorg, vergelijkbaar met bevoegdheid van de Bopz-arts in de huidige Bopz.
  • Er komt de mogelijkheid van een voorwaardelijke machtiging voor jongeren tussen 18 en 23 jaar. Dat wil zeggen dat als de jongere zich niet aan de afspraken houdt hij door de rechter gedwongen kan worden opgenomen. Vanuit De Borg hebben we ervoor gepleit deze leeftijdsgrens te laten vervallen. Dat heeft het niet gehaald. Maar het is goed dat deze beschermingsmaatregel er nu is voor deze doelgroep.

Het wetsvoorstel Wvggz gaat nu naar de Eerste Kamer, die heeft aangegeven deze wet in samenhang met de Wzd en de wet forensische zorg (Wfz) te willen behandelen.

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405