Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Biosensoren voor iedereen

In vervolg op het promotieonderzoek Agressie is in 2018 het project 'Biosensoren voor iedereen' gestart. Binnen De Borg-instellingen is de afgelopen vier jaar het gebruik van draagbare biosensoren onderzocht voor het voorspellen van zowel agressief gedrag bij forensische cliënten met een licht verstandelijke beperking als werkstress bij hun begeleiders.

De biosensoren kunnen als instrument van vroegsignalering ingezet worden in de dagelijkse praktijk omdat zij een voorspellende waarde voor agressie en burn-out symptomen lijken te hebben. Daarnaast kunnen dergelijke sensoren ingezet worden om biofeedback te geven aan cliënten en begeleiders als de waarden van hartslag en huidgeleiding bij cliënten omhoog lopen, wat inzicht geeft in lichamelijke signalen die wijzen op een naderende agressieve uitbarsting. Het gebruik van biosensoren zou hiermee kunnen bijdragen aan de veiligheid op de werkvloer voor zowel cliënten als begeleiders. Niet in de laatste plaats kunnen de gegevens van de biosensoren informatie geven over de hoeveelheid stress die begeleiders in hun werk ervaren, hoe sterk zij reageren op agressief gedrag van cliënten, en hoe zij kunnen voorkomen dat stress overgaat in burn-out symptomen of mogelijk ziekteverzuim vanwege werk gerelateerde stress

Het doel van dit project is om het dagelijks gebruik van deze biosensoren voor zowel begeleiders als cliënten vrij beschikbaar en hanteerbaar te maken en te implementeren in de dagelijkse praktijk van begeleiding en behandeling binnen De Borg-instellingen. Hiervoor wordt onder andere een workshop ontwikkeld en vrij toegankelijke software geschreven en beschikbaar gesteld.

Het projectplan is geschreven voor cliënten en begeleiders van De Borg-instellingen maar is mogelijk ook bruikbaar in de GGZ of gespecialiseerde VG instellingen.

Het implementatieproject bevindt zich nu in de onderzoeksfase. De randvoorwaarden voor het project zijn in kaart gebracht en er is een implementatienetwerk binnen De Borg-instellingen vormgegeven. De eerste pilotfase is afgerond en de uitkomsten worden geanalyseerd. Een rapport van de eerste pilotfase is binnenkort in te zien op deze pagina. De tweede pilotfase start op 1 mei en loopt tot en met 31 oktober. In deze pilotfase staat vooral onderzoek naar het gebruiksgemak en de bruikbaarheid van verschillende type biosensoren centraal. Gebruikers, cliënten en medewerkers binnen De Borg-instellingen, wordt gevraagd verschillende biosensoren te dragen waarna een vragenlijst over bruikbaarheid, acceptatie en continu gebruik van de  biosensoren wordt afgenomen. Daarnaast wordt door de netwerkleden de informatie van de biosensoren beoordeeld / vergeleken en een nieuwe softwareversie getest.

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405