Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Effectevaluatie

Vijf jaar effectonderzoek laat zien dat gespecialiseerde behandeling aanslaat bij mensen met een lichte verstandelijke beperking die kampen met ernstige gedragsproblemen (SGLVG) en die mogelijk in aanraking zijn gekomen met justitie (SGLVG+). Door de behandeling krijgen zij meer grip op hun handelen, waardoor het probleemgedrag vermindert. Na de behandeling vertoont de cliëntgroep minder probleemgedrag en zijn risicoverhogende vaardigheidstekorten en denkpatronen verminderd. Cliënten zijn sociaal redzamer geworden. Dit concludeerden onderzoekers dr. Klaus Drieschner en drs. Brenda Hesper. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het boek Effectevaluatie SGLVG(+) behandeling De Borg 2007 – 2013 en is hier verkrijgbaar.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Het effectevaluatieonderzoek is gebaseerd op Routine Outcome Monitoring (ROM). Hierbij worden voor iedere cliënt halfjaarlijks uitkomstmetingen met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten verricht. Gemeten zijn: vaardigheidstekorten, probleemgedrag, psychopathologie, risicoverhogende cognities en sociaal netwerk. Parallel aan de uitkomstmetingen wordt voor iedere cliënt continu bijgehouden uit welke ingrediënten de behandeling in een bepaalde fase heeft bestaan. Zo kunnen alle resultaten gemakkelijk gekoppeld worden aan de inhoud van de behandelingen. Wat werkt en wat niet.

Om vast te kunnen stellen of veranderingen daadwerkelijk door de behandeling komen worden bij aanmelding  en direct vóór opname twee baselinemetingen verricht. Daarnaast vinden negen maanden na ontslag follow-up metingen plaats om vast te stellen of de bereikte verbeteringen stand houden als de cliënten hun leven elders weer oppakken.

DROS, Secuur meetinstrument

Voor dit onderzoek is een instrument ontwikkeld, de Dynamic Risk Outcome Scales (DROS), waarmee het effect van de SGLVG(+) behandeling betrouwbaar kan worden gemeten. Gebleken is dat dit ROM-instrument (Routine Outcome Monitoring) gevoeliger is voor verandering dan eerder gebruikte instrumenten en voor de behandeling meer bruikbare informatie oplevert.

Het rapport, wat sinds 2013 in boekvorm verkrijgbaar is, is een vervolg op de onderzoeken Doelgroep in beeld en 4 jaar onderzoek De Borg.

Effectevaluatie 2013-2017

Op dit moment wordt er gewerkt aan een effectevaluatie over de periode 2013 tot en met 2017. Zodra hier informatie over beschikbaar is zal dat hier worden weergegeven.

 

mspr-20131114-oog op behandeling 3 028

 

(Foto: © Martine Sprangers)

 

 

 

 

 

 

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405