Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Indicatiecriteria

Uw cliënt komt in aanmerking voor een behandeling in een SGLVG(+) kliniek als het antwoord op de volgende vragen ja is.

 • Is de cliënt 18 jaar of ouder; bij uitzondering vanaf 16 jaar?
 • Heeft de cliënt een IQ tussen 50 en 85, waarbij sprake is van een achterstand in sociaal-emotioneel functioneren en zelfredzaamheid?
 • Is er sprake van behandelperspectief?
 • Is opname in een SGLVG behandelinstelling noodzakelijk om behandelperspectief en -prognose vast te stellen?
 • Is er sprake van comorbiditeit van verstandelijke beperking met psychiatrische problemen, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen?
 • Is er sprake van ernstige handelingsverlegenheid van de omgeving vanwege deze problematiek?
 • Hebben eerdere behandeltrajecten onvoldoende resultaat gehad?
U kunt contact opnemen met of een cliënt aanmelden bij één van de behandelcentra.
Cliënten komen niet in aanmerking voor (intramurale) behandeling in één van de Borginstellingen wanneer: 
 • er sprake is van een woonvraag;
 • er ambulante behandeling mogelijk is;
 • er geen (enkele) lijdensdruk is én geen (enkele) motivatie én geen (enkel) ziekte-inzicht;
 • er geen bereidheid is om opgenomen te worden in een ge-/besloten setting. Dit geldt niet wanneer er sprake is van een RM/IBS of art.37 (strafrechtelijke RM);
 • er sprake is van een verworven verstandelijke beperking (bijvoorbeeld ten gevolge van schizofrenie, NAH, langdurig drugsgebruik) en er premorbide sprake was van gemiddeld intelligentieniveau;
 • er sprake is van zwangerschap;
 • er sprake is van een Antisociale PersoonlijkheidsStoornis in combinatie met hoog recidiverisco en hoge PCL-R score/hoge psychopathiefactor.
Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405